Новини

Пазарът на имоти през 2022 г. Очаква се банковата политика в областта на ипотечното кредитиране също да запази добри условия, въпреки слуховете за повишаване на лихвения процент. В последно време се забелязва лек спад на купувачите с ипотеки. Ако тази тенденция продължи, темпът на ръст на цените може да намалее. Тук от значение е и…